Velkommen

”He is able who thinks he is able. ”

Velkommen til CommuniCoach - en lille virksomhed som løser store opgaver.

Med fokus på det enkelte menneske, hvad enten det er som medarbejder eller som privat person, arbejder CommuniCoach med en række forskellige værktøjer og metoder for at skabe ønskede resultater.

Krydret med humor, energi, billeder og lidt utraditionelle metoder faciliteres processer, møder og opgaveløsninger med værktøjer som tager afsæt i blandt andet coaching, Enneagrammet som persontype værktøj samt principperne i blandt andet Kaizen.

Grundliggende handler det om at den måde vi oplever os selv og vores omgivelser på skaber rammerne for om vi tør tro på og handle på at nå vores mål.

“Perception is all there is” - er ikke uden grund et meget vigtigt udgangspunkt i  alt der arbejdes med i CommuniCoach.